The Delusion of Quality Life in the Context of Globalizing Culture


Abstract views: 41 / PDF downloads: 77

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11095099

Keywords:

Globalization, culture, media, consumption, education

Abstract

In this study, the aim is to determine how individu-als’ consumption behaviors are affected by the use of social media in a globalizing culture and how this in-teraction is associated with the relationship between educational institutions and production. The most important feature of globalization is that information and image communication are fast and intense. Indi-viduals generally tend to imitate someone in a higher social class than themselves. Today, as a result of this tendency to imitate, individuals get caught up in a consumption frenzy. They believe that they have in-creased their status with this consumption frenzy on social media. However, this status offers them a fake life. Today’s individuals mistakenly see this fake life as real. This delusional state leads them into misery. Ed-ucational institutions cannot provide a solution to this situation of today’s individuals. While schools teach moral values and present individuals who demon-strate them as role models, the media rewards so-ciety for those who do the opposite. For this reason, individuals, in contradiction, take as role models the people highlighted by the media and approved by society. In conclusion, we emphasize that real hap-piness is possible by giving importance to local life without rejecting the global world. We suggest that with this approach, individuals will develop a produc-tive identity and experience true happiness.

References

Amin S. (2014). Küresel virüs: sürekli savaş ve dünyanın amerikanlaştırılması. (Çeviren: Fikret Başkaya). İstanbul: Yordam Kitap.

Ataç, N. (2000). Günce 1956-1957. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Atay, T. (2018). Görünüyorum o halde varım ‘‘Meşhuriyet Çağı’’nda kültür ve insan. İstanbul can yayınları (2. Baskı).

Bandura, A. (1971). Social learning theory. New York: General Learning Press.

Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Physchology an International Review, 51(2), 269-290.

Bauman, Z. (2012). Küreselleşme: toplumsal sonuçları. (Çev: Abdullah Yılma). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (4. Baskı)

Bauman, Z. (2018). Kuşatılmış toplum. (Çev: Akın Emre Pilgir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2018). Iskarta hayatlar: modernite ve safraları. (Çeviren: Osman Yener). İstanbul: Can Yayınları.

Benhabib, S. (2018). Ötekilerin hakları: yabancılar, yerliler, vatandaşlar. (4. basım, çev: Berna Akkıyıl). İstanbul: İletişim Yayınlar.

Connolly, W. E. (2016). Hayatın kırılganlığı. (Çeviren: Aydın Çavdar). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

De Botton, A. (2010). Statü endişesi. (Çeviren:Ahu Sıla Bayer) (5. basım). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Dewey, J. (1987). Özgürlük ve kültür. (3. Baskı) (Çeviren: Vedat Gönyol). İstanbul Remzi Kitabevi

Ergen, Y. (2019). Popüler kültürün popüler rol modelleri youtuberlar ilköğretim çağındaki özel okul öğrencileri üzerine bir araştırma, İnsan & Toplum, 9(1), 117-153. DOI: 10.12658/M0284

Ertürk, S. (1986). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınlarları

(5.Baskı).

Freire, P. (1972). Pedagogy of the oppressed. Herder and Herder, New York.

Freire, P. (2019). Özgürlüğün pedagojisi: etik, demokrasi ve medeni cesaret. (Çev: Gülden Kurt Gevinç). İstanbul: Yordam Kitap.

Gatto, J. T. (2018). Aptallaştıran eğitim: okula düşman bir kitap! İstanbul: Pedagoji yayınları-4.

Gorz, A. (2001). Yaşadığımız Sefalet, Kurtuluş Çareleri. (çev. Nilgün Tutal). İstanbul: İletişim Yayınları.

Hari, J. (2022). Çalınan dikkat: neden odaklanamıyoruz? (Çev: Barış Engin Aksoy). İstanbul: Metis yayınları.

Illich, I. (2011). Tüketim Köleliği. İstanbul: Pınar Yayınları. (4. Baskı).

Işık, O. (2023). Eşitsizlikler Kitabı: 2000’ler Türkiyesi’nde gelir, tüketim ve değişim. İstanbul: İletişim Yayınları

Karanfil, N.(2015). Küreselleşmenin Tüketim Kültür ve Davranışı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Kongar, E. (1994). Kültür Üzerine. İstanbul: Remzi Kitabevi. (4. Baskı).

Maalouf, A. (2019). Uygarlıkların Batışı. (Çev: Ali Berktay). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Maalouf, A. (2017). Ölümcül Kimlikler. (Çev: Aysel Bora). İstanbul Yapı Kredi Yayınları. (44. Baskı).

Maalouf, A. (2016). Çivisi çıkmış dünya. (Çev: Orçun Türkay). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (18. Baskı).

Niedzviecki, H. (2010). Dikizleme Günlüğü. Çev. Gökçe Gündüç. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Niedzviecki, H. (2011). Ben Özelim, Çev: Sibel Erduman. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Postman, N. (2019). Televizyon: öldüren eğlence. Gösteri çağında kamusal söylem. (Çev: Osman Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları (9. Baskı).

Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2019). Sosyoloji kuramları. (Çeviren: Himmet Hülür). Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.

Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage, London.

Sanders, B. (1999). Öküzün A’sı: elektronik çağda yazılı kültürün çöküşü ve şiddetin yükselişi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Şenses, F. (2017). Küreselleşmenin öteki yüzü: yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları (8. Baskı).

Roscoe, P. (2015). Harcıyorum öyleyse varım.(Çev: Aydın Çavdar). İstanbul Ayrıntı Yayınları.

Tomlinson, J. (1991). Cultural Imperialism. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Tomlinson, J. (2017). Küreselleme ve kültür. (Çev: Arzu Eker). İstanbul Ayrıntı Yayınları (2. Basım).

Turow, J. (2015). İzleniyoruz: Yeni Reklam Sektörünün Elindeki Kimliğimiz ve Değerimiz. (Çev.) Mirel Benveniste. İstanbul: Hil Yayınları.

Published

2024-04-30

How to Cite

Özder, H. (2024). The Delusion of Quality Life in the Context of Globalizing Culture. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 3(1), 38–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.11095099