Plagiarism Policy

1. “TEKA Dergisi”ne gönderilen yazılar özgün olmalı ve aşırma içermemelidir.
2. Sunulan her makalenin benzerlik/özgünlük raporu intihal kontrol yazılımlarından herhangi biri ile kontrol edilerek makale gönderim esnasında sisteme yüklenerek gönderilmelidir.
3. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %25 ve altı olmalıdır.
4. İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa, o makale derhal web sitesinden çekilir, sitede ilgili makalenin yayından çekilme sebebi yayınlanır. İlgili yazar/yazarlar “TEKA Dergisi”ne üç yıl süre ile makale gönderemez.