Editorial Team

Editor-in-Chief
Prof. Dr. Mehmet Şişman

Editorial Assistants
Dr. Kerim SARIGÜL, Gazi Üniversitesi

Field Editors
Educational Studies
Prof. Dr. Engin Karadağ, Akdeniz Üniversitesi

Social Studies
Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Language and Cultural Studies
Prof. Dr. Mustafa Sever, Ankara Üniversitesi

Editorial Committee
Prof. Dr. Hasan Akgündüz, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Prof. Dr. Engin Arslanargun, Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Nuri Baloğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Bektaş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Nergis Biray, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci, Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Cennet Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Meşeci Giorgetti, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfi Kenan, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin Kepenekçi, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Işık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Süphan Nasır, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Özcan, MEF Üniversitesi

Prof. Dr. Habib Özgan, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Celal Teyyar Uğurlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Muhamet Cevat Yıldırım, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Vefa Taşdelen, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Celalettin Yanık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi