Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA)


Abstract views: 97 / PDF downloads: 68

Authors

  • Aslıhan UZUN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8305832

Abstract

Söz konusu kitap, toplumsalla ilgili olarak öncellikle sembolik şiddete ilişkin bir teorinin temel önermelerini açıklayarak toplumda egemen güçlerin, iktidarını nasıl muhafaza edip sürdürdüğünü bu durumun nasıl meşrulaştırıldığını birtakım örneklerle gözler önüne sermeyi amaçlar. Yazar, oyun metaforuyla alan (field) kavramını açıklamakta olup bunlarla toplumda egemen sınıf ve alt gruplar arasındaki mücadeleyi örneklendirir. Ona göre, bir oyun alanına benzetilen toplumsal yaşamda, koruma, takip etme ve altüst etme stratejileri yer alır. Egemen toplumsal sınıfın savunulması koruma stratejisini; oyuna yeni dahil olan kişilerin egemen kültüre itaati takip stratejisini; egemen sınıfa karşı alt grupların mücadelesi sonucunda egemen sınıfın ya güç kazanması ya da güç kaybetmesi ise, altüst etme stratejisini açıklamaktadır. Yazar, eğitim ve kültür gibi sosyal alanlardaki hiyerarşik yapının işleyişini, aktardığı bazı örneklerle desteklemektedir.

References

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2021). Yeniden Üretim: Eğitim sistemine ilişkin bir teorinin ilkeleri. (Çev. Aslı Sümer, Levent Ünsaldı ve Özlem Akkaya). 4 bs. Heretik: Ankara. ISBN: 978-605-65224-6-8.

Bourdieu, P. (2019). Akademik Aklın Eleştirisi. (Çev. F. Burcu Yalım). 4 bs. Metis: İstanbul. ISBN-13: 978-605-316-029-8

Kaplan, M., & Yardımcıoğlu, M. (2020). Alan, Habitus ve Sermaye Kavramlarıyla Pierre Bourdieu. HABİTUS Toplumbilim Dergisi, (1), 23-37.

Koytak, E. (2012). Tahakküme hükmetmek: Bourdieu sosyolojisinde toplum ve bilim ilişkisi. İstanbul University Journal of Sociology, 3(25), 85-101.

Sözer, A.M. (2019). (Ed.) Eğitim Sosyolojisi. 1 bs. Pegem: Ankara. ISBN: 978-605-241-982-3.

Palabıyık, A. (2011). Pierre Bourdieu Sosyolojisinde Habitus, Sermaye ve Alan Üzerine. Liberal düşünce dergisi, (62), 1-21.

Papuşcuoğlu, T. (2020). Eğitim hakkı üzerine bir tartışma: uzaktan eğitim sürecinin Bourdieu üzerinden bir analizi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, 4(6), 129-148

Published

2023-08-31

How to Cite

UZUN, A. (2023). Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA). Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(2), 146–152. https://doi.org/10.5281/zenodo.8305832

Issue

Section

Book Review