About the Journal

Dünyada insani, sosyal, kültürel ve pedagojik sorunların giderek arttığı bir dönemde yayın hayatına başlayan Toplum, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi (Journal of Society, Education and Cultural Research) (ISSN: 2979-9929); genelde toplum, özelde ise eğitim ve kültür kavramları ekseninde akademik yayınlar yapmayı, bu alanlarda mevcut durum ve yaşanan sorunlarla ilgili yapılan bilimsel çalışmaları geniş toplum kesimleriyle buluşturmayı amaç edinmiştir.

Toplum, Eğitim ve Kültür Araştırmaları (TEKA) Dergisi; uluslararası, çok disiplinli, çift kör hakemli bir dergidir ve açık erişim olarak yayımlanır.

Dergi; toplum, eğitim ve kültür alanlarında Türkçe ve İngilizce yapılan çalışmaların ve araştırma bulgularının yayımlanması amacıyla kurulmuştur.

Toplum, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi; Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez yayımlanır.

Announcements

Current Issue

Vol. 3 No. 1 (2024): TEKA Dergisi
					View Vol. 3 No. 1 (2024): TEKA Dergisi
Published: 2024-04-30

Articles

Book Review

View All Issues