UZUN, A. “Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA)”. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 2, Aug. 2023, pp. 146-52, doi:10.5281/zenodo.8305832.