[1]
S. Çıttır, “Kimlik ve Aidiyet Ekseninde Müslüman İspanyollar: Mühtedi Dinsel Yaşamın Sıra Dışı Biçimleri”, Topl. Eğit. Kült. Araş. D., vol. 2, no. 3, pp. 227–232, Dec. 2023.