[1]
A. UZUN, “Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA)”, Topl. Eğit. Kült. Araş. D., vol. 2, no. 2, pp. 146–152, Aug. 2023.