Çıttır, S. (2023) “Kimlik ve Aidiyet Ekseninde Müslüman İspanyollar: Mühtedi Dinsel Yaşamın Sıra Dışı Biçimleri”, Toplum, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(3), pp. 227–232. doi: 10.5281/zenodo.10439771.