UZUN, A. (2023) “Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA)”, Toplum, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(2), pp. 146–152. doi: 10.5281/zenodo.8305832.