Çıttır, Süveyda. 2023. “Kimlik Ve Aidiyet Ekseninde Müslüman İspanyollar: Mühtedi Dinsel Yaşamın Sıra Dışı Biçimleri”. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (3):227-32. https://doi.org/10.5281/zenodo.10439771.