Kocak Tufan, Zeliha. 2023. “Turkish and Other International Students in The International Education Reports of America”. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (3):153-63. https://doi.org/10.5281/zenodo.10439734.