UZUN, Aslıhan. 2023. “Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA)”. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2):146-52. https://doi.org/10.5281/zenodo.8305832.