Çıttır, S. (2023). Kimlik ve Aidiyet Ekseninde Müslüman İspanyollar: Mühtedi Dinsel Yaşamın Sıra Dışı Biçimleri. Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(3), 227–232. https://doi.org/10.5281/zenodo.10439771