UZUN, A. (2023). Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA). Toplum, Eğitim Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2(2), 146–152. https://doi.org/10.5281/zenodo.8305832