(1)
Çıttır, S. Kimlik Ve Aidiyet Ekseninde Müslüman İspanyollar: Mühtedi Dinsel Yaşamın Sıra Dışı Biçimleri. Topl. Eğit. Kült. Araş. D. 2023, 2, 227-232.