(1)
UZUN, A. Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA). Topl. Eğit. Kült. Araş. D. 2023, 2, 146-152.