[1]
UZUN, A. 2023. Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON (Çev. Aslı SÜMER, Levent ÜNSALDI, Özlem AKKAYA). Toplum, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2, 2 (Aug. 2023), 146–152. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.8305832.